Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30079

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birliklerde, ihale komisyonu; birlik başkanının veya görevlendireceği kişi başkanlığında birlik meclisinden veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan personel arasından birlik başkanının görevlendireceği beş üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/4/2007 26506

Bu Yazıyı Paylaşın