KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 21/8/2015 Tarihli ve 2015/41 Sayılı Kararı

05 Eylül 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29466

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 21/8/2015

Karar No  : 2015/41

Konu         : KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 25/5/2015 tarihli ve 286 sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 17/8/2015 tarihli ve E. 6750 sayılı yazısı dikkate alınarak; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Bu Yazıyı Paylaşın