tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kira Geliri Elde Edenler Bir Gecede Konfora Ulaştı

Devamlı takipçiler bundan yaklaşık 8 ay önce yazdığım Kira Geliri Elde Edenler Vergi İadesini Unutsun başlıklı yazımı hatırlarlar.

Bu yazıda özetle şunu yazmıştım:

Kira ödemelerinden yapılan % 20 oranındaki kira stopajı, kira geliri elde edenler için vergi iadesi şekline dönüşüyordu. Ancak 2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu oran % 10’a düşürülmüş, bu oran ilk dilim vergi oranı olan % 15’in altında kalınca da, iş yeri kira geliri elde edenler, bırakın vergi iadesi almayı, vergi ödemeye başlayacaklardı.

Nitekim Mart 2021 yılında verilen kira geliri beyannamesinde ev sahipleri vergi ödeme tahakkuklarıyla karşılaştılar.

GELDİK 2021’E

Bu durum 2021’de de devam etti. Önce 3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı daha sonra da 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile stopaj oranı ilk dilim vergi oranının altında kalmaya devam etti. Ta ki 30 Eylül 2021 tarihine kadar.

Bu tarihten sonrasıyla ilgili herhangi bir uzatma ya da düzenleme yapılmadığı için 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren iş yeri kira geliri sahipleri eski konforlarına kavuştular.

NEYDİ NE OLDU?

Şimdi ne olduğuna eski ve yeni haliyle tabloda bakalım:

ESKİ HALİ (30.09.2021) YENİ HALİ (01.10.2021)
Net Kira (A) 1.000,00 TL 1,000,00 TL
Stopaj Oranı (B) 20 10
Brüt Kira (C) = A / (1-B) 1,111,11 TL 1.250,00 TL
Stopaj Kesintisi (D) = C-A 111,11 TL 250,00 TL
Mülk Sahibi

Vergi Matrahı (E)

1.111,11 TL 1.250,00 TL
Vergi Oranı (F) 15 15
Hesaplanan Vergi (G) 166,67 TL 187,50 TL
Mülk Sahibi

Ödeyeceği/İade Alacağı

Vergi (H) = D-G

55,56 TL

vergi ödeyecek

62,50 TL

iade alacak

Özetle Eylül 2021 ve öncesi için, 1.000,00 TL. örneği üzerinden 55,56 TL. vergi ödeyecek bir işyeri kira geliri mükellefi, Ekim 2021 ve devamı için yine aynı kirayı alacak ama 62,50 TL. vergi iadesi alacak.

Evet, belki 2021 yılının ilk 9 ayında düşük kesinti yapıldığı için, bu ilk beyannameye tam olarak yansımayacak ama, neticede 2022 iş yeri kira geliri elde etmenin konforu cepte. Sıcaklığı bile hissedilmiştir.

KESİLİYORMUŞ GİBİ

Kesiliyormuş gibi yapılan ve sonuçta esnaf ve tüccarın sırtına sarılan bu kira stopajı, yine iş yeri kira geliri elde edenlerin lehine döndü.

Geçici olarak verilen bu rahatsızlıktan dolayı sistem kendilerinden özür diliyor.

Kusura bakmasınlar.

Olan biten, şu yoklukta işin kremasını kaşık kaşık yeme yerine geçer.