Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57)

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30521

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 57

Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci ve geçici 20 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın