altinoz.com.tr

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30942

Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Sertifika geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atanmalarında bu Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2013 28623
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2013 28813
2- 18/12/2013 28855
3- 10/8/2014 29084
4- 31/12/2014 29222