tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

08 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31093

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/3/2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı, 19 uncu ve 28 inci maddeleri yayımından 4 ay sonra; 14 üncü, 15 inci, 18 inci ve 29 uncu maddeleri Destek Yönetim Kılavuzunda söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 14/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.