altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

31 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31351 (3. Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3350

Ekli “İthalat Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.