İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30291

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın