tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66)

18 Eylül 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31248

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 66

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ç) bendinde yer alan “stratejik iletişim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.”

MADDE 2- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Başkan yardımcıları

MADDE 4/A- (1) Başkan yardımcıları; Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatlarını yerine getirmek, gerektiğinde Başkana vekâlet etmek, görevi kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını takip etmek, yönetim kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini Başkan adına sağlamakla yükümlüdür.”

Tamamı için tıklayınız.