İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31675

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “başvurudan itibaren” ibaresi “başvuru tarihini izleyen günden başlayan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/1/2009 27124
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/7/2010 27644
2- 3/5/2011 27923
3- 24/9/2013 28775
4- 7/6/2014 29023
5- 25/1/2017 29959
6- 4/3/2017 29997
7- 16/3/2019 30716
8- 30/9/2020 31260
9- 20/6/2021 31517
Bu Yazıyı Paylaşın