Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)

12 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31717

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablodaki “Kıvırcık Koyunu (9)” satırı ile “Orta Anadolu Merinosu Koyunu (8)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kıvırcık Koyunu (8) Aydın (1), Balıkesir (1),

Bursa (1), İzmir (1), Kırklareli (1),

Manisa (2), Yalova (1)

50.400

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (9) Ankara  (2), Bolu (1), Eskişehir  (2),

Karaman (2),

Konya (1), Zonguldak (1)

56.700

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/12/2021 31682
Bu Yazıyı Paylaşın