Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30280

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/5/2015 29371
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/12/2015 29577
2- 24/12/2016 29928
Bu Yazıyı Paylaşın