Genel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem

2012 yılında yürürlüğe giren ve yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) 1 Nisan’da yeni bir dönem başlayacak.

Yapılan düzenleme ile 1 Nisan’dan itibaren gelir testi zorunluluğu kalkıyor, aylık prim 53.33 liraya düşüyor. Genel Sağlık Sigortası affı ile prim borcu olanların faizleri siliniyor, yeniden yapılandırma fırsatı doğuyor.

SGK İnebolu Merkez Müdürü Erdoğan Kazandır 1 Nisan’da yürürlüğe girecek düzenleme ile Genel Sağlık Sigorta (GSS) affı ve yeni düzenleme hakkında bilgiler verdi.

Kazandır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “08 Mart 2017 tarih ve 30001 sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna geçici 73. üncü   madde eklenmiştir. Söz konusu madde 1 Nisan’da yürürlüğe girecektir.

Buna göre, Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe girdiği 01.01.2012 tarihi ile 31.03.2017 tarihleri arasında oluşmuş bulunan borçlar 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle sistem  üzerinden bütün gecikme zamları otomatikman silinecek,  ana borç yürürlükteki asgari ücretin % 3’ne göre hesaplanacak, yani GSS Borçları aylık 53,33 lira üzerinden hesaplanacaktır.

Vatandaşlarımız isterlerse Merkezimize müracaat ederek hesaplanan yeni borcu, 12 ay içinde peşin veya taksitle ödemeleri halinde oluşan  tutara, yürürlük tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz  uygulanmayacaktır.

Bu nedenle, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için  Merkezimizce  kayıtların güncellenme işlemleri tamamlanarak Kanunun yürürlük tarihine hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca, primini hiç ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlarımızda eskiden olduğu gibi ikametgahlarının bulunduğu İl/İlçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza müracaat ederek gelir testi yaptırması ve çıkan sonucun vatandaşımızın geçimini sağlayacak geliri yürürlükteki asgari ücretin 1/3 den az çıkması halinde sağlık hizmetlerinin Devletimiz tarafından verilmeye devam edilecektir.”

Kaynak: İnebolu Postası Gazetesi

Bu Yazıyı Paylaşın