Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29994

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2017” ibaresi “28/2/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın