Fiyat Dalgalanmasına Karşı Kooperatif Önerisi

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Türkiye’de kooperatifleşmenin yaygın olmamasından dolayı, fiyat dalgalanmalarından oluşan rantın üreticilere yansımadığını söyledi.

Türkiye’de kooperatifleşmenin geçmişinin 1800’lü yıllara kadar uzandığını belirten Girmen, bunun tarım sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti. Kuruluş geçmişi eski olmasına rağmen kooperatifleşmenin geliştirilmediğini belirten Girmen, “Dünyada yoksulluğa çözüm olması, istihdamı arttırması açısından kooperatifler önemli ekonomik kalkınma araçlarıdır. Tarımsal ürünlerin işlenmesinde kooperatiflerin payı Türkiye’de yüzde 1 ila yüzde 10 arasındadır. Oysa bu pay Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişmektedir. Türkiye’de tarımsal ürün piyasaları genel olarak aracıların hâkimiyetindedir. Yani üretici, alın teri döküp ürettiği ürününden hak ettiği parayı kazanamamaktadır” dedi.

YOKSULLUĞA ÇÖZÜM

Türkiye’de kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi gerektiğini belirten Girmen şöyle konuştu: “Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişebilmesi için, finansman, üst örgütlenme, eğitim ve araştırma, mevzuat ve denetim gibi genel sorunların dışında, kooperatiflerle ilgili araştırmaların artması ve konunun ülke ekonomisi ile bir bütün olarak irdelenip, ihtiyaçların belirlenmesi ve yapılması gerekenlerin ele alınması uygun olacaktır. Tüm bu sonuçlar kooperatif hareketinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir fırsat olduğunu göstermektedir. Kooperatifler, tabandan gelen bir hareket olması, ulusal ve uluslar arası destekler, gerçek demokratik yapı, yoksulluğa çözüm olması ve istihdama katkıları açısından değerlendirilmelidir.”

KOOPERATİFLER, AVRUPA’DA GÜÇLÜ

Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde kooperatiflerin etkisinin büyük olduğuna dikkat çeken Girmen, şu değerlendirmede bulundu: “AB’de tarımın gelişmesinde, yönlendirilmesinde, sanayileşmesinde ve finansmanında tarımsal kooperatifler itici güç durumundadır. Bugün, AB genelinde toplam 125 bin kooperatifin yüzde 25,6’sını tarım kooperatifleri ve toplam 70 milyon ortak sayısının yüzde 34,3’ünü tarımsal kooperatif ortakları oluşturmaktadır. Toplulukta kooperatiflerin payı tarımsal girdi sağlamada yüzde 55, pazarlamada yüzde 65 ve dış satımda yüzde 50’den fazladır. AB ülkelerinde kooperatifler, ekonomik birimler olmanın yanında birçok sosyal hizmeti de yerine getirmektedir. Kırsal kesimde yaşayan kadınların ve gençlerin eğitimi, bilinçlendirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Yine bu kapsamda yöre halkının ekonomik ve sosyal faaliyetlere katılımının sağlanması, yerel, bölgesel ve ulusal boyutta temsil edilmesi de kooperatifler ve kooperatif ortaklığı yoluyla gerçekleştirilmektedir.”

Kaynak: GazeteDuvaR.-Alper Kafalı

Bu Yazıyı Paylaşın