tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Ertelenen Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Gecikme Zammını Yine Biz Ödüyormuşuz

Hem ilimizde hem de komşu illerde yaşanan sel felaketi sonrası, hem hane halkının hem de işletmelerin birçok ödemesi ertelendi.

Örneğin bazı bankalar kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak sessizce ertelerken, bazı bankalar da gönderdikleri kısa mesajlarla başvuru halinde ödeme ertelemesi yapacaklarını bildirdiler.

Mücbir sebep hali ilanı ile vergi ve sigorta ödemeleri de ötelendi.

Bunlara ek olarak enerji şirketlerinin elektrik faturalarını 3 ay süre ile erteleneceği de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir basın açıklaması ile duyuruldu. Bu duyuruda ilk etapta abonelerin beyanının esas alınacağı da belirtilmişti.

MEĞER Kİ…

İnsan başına gelmeyince araştırmıyor ve bilmiyor. Yöremizde sert bir sel felaketi yaşanınca hem ilgili kanunları hem de ilgili mevzuatı daha iyi araştırıyorsun ve şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyorsun. Aslında önümüzden de geçmiş, ama mevzumuz olmadığı, gündemimizde de yer almadığı için üzerine düşünmemişiz.

10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de bir yönetmelik yayımlanmış. Yönetmeliğin adı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik. Yürürlük ve yürütme maddelerini saymazsak 6 maddeden oluşan kısa bir metin.

Metin kısa ama sırtımıza, Trt Payı’ydı, Enerji Fonu’ydu gibi yüklerin dışında başka bir yükü de sarmış, geçmiş gitmiş.

Bu kısa yönetmelik kısaca diyor ki, umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyeti, gecikme zammı miktarını geçmemek üzere, Bakanlık tarafından ödenir.

Yani sen, ben, bizim oğlan bu ertelemeden zarar gören elektrik şirketinin gecikme maliyetini zaten karşılıyoruz.

GAYET HIZLI

Hem de gayet hızlı şekilde karşılıyoruz.

Şirketlerin, ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetlerini bildirmelerinden sonra EPDK 7 iş günü içerisinde gerekli hesaplamaları yapıp Bakanlığa bildiriyor ve Bakanlık da 5 iş günü içerisinde bu maliyeti şirketlerin hesabına yatırıyor. Yani ayın ilk günü işlem başlasa, ayın 17 si olduğunda şirketler gecikme zammını Bakanlık’tan almış oluyorlar.

Güzel iş değil mi?

Güzel iş.

ANLADIĞIMIZ ŞU:

Özetle anladığımız şu: Birkaç yıldır tam olarak faydasını/zararını anlayamadığımız ileri saat uygulamasından aslında kimin faydalandığının izlerini, başka bir yönetmeliğin varlığıyla anlayabiliyoruz.

Yoksa ne ileri saat uygulamasında, ne de fatura ertelemesinde bizlik bir durum yok.