altinoz.com.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2018 Tarihli ve 8209 Sayılı Kararı

30 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30611

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

                                                                                                                     Karar Tarihi: 28/11/2018                Karar No: 8209

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2018 tarihli toplantısında; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat mucibince sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında yürütülen lisans işlemleri kapsamında;

a) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak lisans başvuruları ile lisans tadili, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularının 01.01.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda alınmasına,

b) LPG otogaz bayilerinin lisans başvuru işlemlerinin, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri vasıtasıyla yapılmasına,

c) LPG otogaz bayilerinin lisans tadil ve süre uzatımı işlemlerinin, aksi talep edilmedikçe, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG dağıtıcı lisansı sahipleri vasıtasıyla yapılmasına,

d) 01.01.2019 tarihinden sonra LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, otogaz bayilik lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşme süre uzatımı, sözleşme süre bitimi ve sözleşme feshi beyanlarının sadece elektronik ortamda yapılmasına ve bu kapsamda yazılı olarak Kuruma yapılan beyanların işleme alınmaksızın ilgili LPG dağıtıcı lisansı sahibine iade edilmesine,

e) 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak yazılı başvuruların, LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin lisans sona erdirme başvuruları hariç olmak üzere, incelemeye alınmaksızın başvuru sahibine iade edilmesine,

f) Lisans tadiline konu olmayan ancak Kuruma bildirilmesi gereken iletişim adresi değişiklikleri, ortaklık yapısı ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi değişiklikleri, lisansa işlenmeyen belgelerin sunulması, vb. beyanların, Kurum evrak sistemi elektronik işlem yapmaya uygun hale geldikten itibaren sadece elektronik ortamda yapılmasına,

g) LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri hariç olmak üzere, lisans sahiplerinin yürürlükteki her bir lisansı için en az bir lisans işlem yetkilisi belirleyerek Kurum internet sitesindeki açıklamalara uygun bir şekilde Kuruma bildirmesine ve söz konusu kişilerde değişiklik olması halinde de bu durumun aynı şekilde Kuruma bildirilmesine,

karar verilmiştir.