Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/09/2018 Tarihli ve 8085 Sayılı Kararı

03 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30554

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 8085    Karar Tarihi: 27/09/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/09/2018 tarihli toplantısında; ekteki “21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararlarının kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

21/05/2015 TARİHLİ VE 5605-2 SAYILI ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KURUL KARARI

Madde 1- (1) 12/6/2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı ”nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından talep edilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır;

a) İlgili lisans sahipleri, elektronik ortamda ulusal marker talep başvurusu yapabilecek yetkililerini belirlemek ve buna ilişkin belgeleri Kuruma sunmakla yükümlüdür. Şirketin yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda belgeler güncellenerek Kuruma sunulur. Ulusal marker talep başvurusu, Kurum elektronik altyapısı kullanılarak, teslimin istendiği tarihten en geç 8 iş günü öncesinde yapılır. Talep miktarı, stokta bulunan ulusal marker miktarı düşülerek belirlenir. Aynı gün için birden fazla lisans sahibinin ulusal marker talebinde bulunması halinde, talep edilen ulusal marker miktarları da dikkate alınarak, yetkili kuruluş tarafından yeni bir teslim tarihi belirlenebilir. Talebin ulusal marker teslim tarihinden en geç 3 iş günü öncesinde elektronik ortamda imzalanması ile başvuru işlemi tamamlanır. Başvuru Kurumca değerlendirilir ve talebin onaylanması halinde yetkili kuruluşça ulusal marker teslimi yapılabilir. Onaylanmış talepte belirtilen ulusal marker eklenecek ürün miktarının ya da tesisin değiştirilmek istenmesi halinde ulusal marker talep başvuru süreci yeniden başlar. İlk defa yapılacak ulusal marker başvurusunda, gerekli belgelerin yetkili kuruluşa ulaştırılmasından itibaren 1 ayı geçmemek üzere yetkili kuruluşça uygun bir teslim tarihi belirlenir.

Bu Yazıyı Paylaşın