Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 Tarihli ve 7293-7 Sayılı Kararı

23 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30189

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 21/09/2017

Karar No: 7293-7

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/09/2017 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/03/2017 tarihli toplantısında alınmış olan 6957-1 sayılı Karar ile kabul edilen ve 31/03/2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin “Piyasa İşletim Usul ve Esaslarının Kurul onayına sunulması” başlıklı Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve Ek’te yer alan “Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)”nm yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI İŞLETİM USUL YE ESASLARI (PUE)İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM
2. TANIMLAR
3. GENEL HÜKÜMLER
4. TARAFLAR, TARAFLARIN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI
5. PİYASA KATILIMCILARININ KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
6. PİYASA İŞLEMLERİ
7. PİYASA İŞLEMLERİNİN VE DENGESİZLİKLERİN UZLAŞTIRILMASI
8. TEMİNAT MEKANİZMASI
9. OLAĞANDIŞI DURUMLAR VE PLANLI BAKIMLAR
10. ŞEFFAFLIK, YAYIMLANACAK BİLGİ, BELGE, RAPOR VE İSTATİSTİKLER
11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
12. DEĞİŞİKLİKLER
13. İLETİŞİM VE BİLDİRİMLER
14. DİĞER HÜKÜMLER
15. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu Usul ve Esasların amacı, 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde bu Usul ve Esaslara bırakılan hususları düzenlemektir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın