Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7024-4 Sayılı Kararı

15 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30039

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan:

KURUL KARARI

Karar No: 7024-4

Karar Tarihi: 13/04/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 tarihli toplantısında; ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS TADİLİ, SÜRE UZATIMI VE SONA ERDİRME BAŞVURULARINDA ARANACAK BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez. Lisans süreleri lisans süresinin bitiminden itibaren 12 yıl uzatılır. Ek-3 ’te yer alan formdaki bilgiler ile Lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam eder. ”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın