Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30339

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bina içi elektronik haberleşme tesislerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve yayımlanan güncel Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/11/1984 18565
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/1986 19068
2- 30/11/1995 22479
3- 25/10/1996 22798
4- 12/7/1998 23400
5- 8/12/2000 24254
6- 16/6/2004 25494
Bu Yazıyı Paylaşın