E-Fatura Hakkında Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

DUYURU

27/10/2017

Elektronik faturaya ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Bu itibarla sadece elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Kurumumuza gönderecekleri faturaları elektronik ortamda göndermeleri gerekmekte olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin Kurumumuza elektronik fatura gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın