altinoz.com.tr

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30619

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 3 – Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2024 tarihi itibarıyla başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/9/2002 24887
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 7/11/2003 25282
2- 18/2/2004 25377
3- 21/7/2004 25529
4- 12/5/2005 25813
5- 7/1/2006 26046
6- 8/7/2006 26222
7- 26/7/2006 26240
8- 10/4/2007 26489
9- 4/7/2007 26572
10- 2/7/2008 26924
11- 27/6/2009 27271
12- 3/4/2012 28253
13- 12/6/2012 28321
14- 23/12/2014 29214
15- 25/12/2015 29573
16- 6/1/2017 29940
17- 10/1/2018 30297
18- 4/9/2018

30525