altinoz.com.tr

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30619

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir ya da birden fazla şubenin faaliyetleri, Kurumun bir başka şubesi tarafından yürütülebilir. Görevlerini bu usulde ifa edecek şubeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.