altinoz.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 80.000.000 (Seksenmilyon) TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1373)

26 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30843

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1373

Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80.000.000 (seksenmilyon) TL’ye çıkarılmasına, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI