altinoz.com.tr

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 866)

10 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30741

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 866

Ekli “Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/7/2016 tarihli ve 2016/9005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanını” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/5/2018” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.