altinoz.com.tr

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 2018/16 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi

27 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30638

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü

GENELGE

2018/16

Bilindiği üzere, 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin kabul edildiği 17 Haziran günü “Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinlikleri, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryasının katkılarıyla her yıl farklı bir ülkede tertiplenmektedir. Türkiye’nin ev sahipliği teklifi, UNCCD Sekretaryası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerinin Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 2019 yılının mezkur Sözleşmenin kabulünün 25 inci yılına tekabül etmesi Ülkemizde düzenlenecek bu etkinliğin önemini artırmıştır.

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerinin düzenlenmesiyle çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri ve doğuracağı sonuçlar hakkında toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Sözleşmeye taraf ülkelerden katılım sağlanması beklenen bu etkinliğe, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, yerel yönetimler ve özel sektörden de temsilciler iştirak edecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü kapsamında yıl boyunca tertiplenecek olan etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması ile üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

26 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI