tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23)

27 Haziran 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31524

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılından” ibaresi “1/5/2021 tarihinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/1/2020 31019