altinoz.com.tr

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30962

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 Listesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“57- Define arama projeleri.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/11/2014 29186
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 9/2/2016 29619
2- 26/5/2017 30077
3- 14/6/2018 30451
4- 19/4/2019 30750
5- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)