altinoz.com.tr

Mevzuat

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

28 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31880 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: Kanun No. 7412 Kabul Tarihi: 22/6/2022 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet...