altinoz.com.tr

Mevzuat

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

21 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30808 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin...

Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

20 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30807 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maden ve Petrol Uzman...