tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Mevzuat

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31542 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı...