tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Mevzuat

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik

13 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31627 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan...

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31623 Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları...