altinoz.com.tr

Mevzuat

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)

31 Temmuz 2020 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31202 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2811 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin...