Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/45)

5 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29879

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bombus arısı desteği hariç, ilgili üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/8/2016 29791
Bu Yazıyı Paylaşın