Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

18 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30127 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı

Karar Tarihi: 17.07.2017

Karar No: 1154

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.07.2017 Çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.07.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.07.2017 tarihli 112’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

Bu Yazıyı Paylaşın