Bir Ses De Sen Ver

Her meslek grubunun ya da her mesleğin zorlukları var, biliyoruz görüyoruz. Ama son dönemde bizim mesleğimiz meslek olmaktan çıktı, giderek angaryaların yüklendiği bir iş haline geldi. İşin doğasının gereği verilmesi gereken beyannameler bir yana, devlet kurum ve kuruluşlarının formları ve anketleri, bankaların gelir tablosu ve bilanço istekleri, e-katipten tut e-şu e-buya kadar her şey muhasebecilere yüklendi.

Nasıl sizin bağlı olduğunuz odalar sizin için çalışma konusunda ayak sürüyerek devam ediyorlarsa, bizim bağlı olduğumuz odalar da çok farklı değil aslında. İstanbul SMMM Odası olmasa, emin olun odaların bağlı olduğu birliğimiz bile sessiz sedasız devam ediyor. Bir e-posta gönderin, cevap bile alamazsınız.

Neyse ki İstanbul SMMM Odası var da, meslek sorunlarıyla ilgili duyarlılık yaratmaya çalışıyor da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Son olarak SMMM Odaları Platformu kuruldu ve sorun ve taleplerle ilgili bir imza kampanyası başlatıldı. Platformun yayınladığı “Sesimize Kulak Verin!” başlıklı bildiri şöyle:

SESİMİZE KULAK VERİN!

Sayın Maliye Bakanımız,

Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali Müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiayız.

Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak üzere Müsteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk:

 • Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik.
 • Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik.
 • Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik.
 • Meslek mensuplarımızın düzenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik.
 • Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik.
 • Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebeb sayılmasını istedik.
 • Beyin amortismanının getirilmesini istedik.
 • Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik.
 • Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.

Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik:

 • Geçici verginin ayın 20’sine kadar, 4 Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar,
 • KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,
 • Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar,
 • Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar,
 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar,

Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

Sayın Maliye Bakanımız,

Bu istekler,

Kayıt dışı ekonomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak üzere birlikte mücadele vereceğiniz meslek mensuplarımızın istekleriydi!

Hiçbirine çözüm getirmediniz!

ARTIK SAAT 23.58‘DE VEYA SAAT 16.00’DA BEYAN SÜRELERİNİN UZATILDIĞINI DUYMAK İSTEMİYORUZ!

Sayın Maliye Bakanımız,

Vergi beyanlarının sayısı,yoğunluğu ve uygulamayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle meslek mensupları ve mesai arkadaşları adeta bürolarına hapsolmuş durumdadırlar.

Anılan sebeplerle 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir sürede uzatma talebimiz sonrası, beyan süresinin uzatıldığı duyurusu son gün saat 16.00’da yapılmıştır.

23.48 veya 16.00 saatlerinde beyan sürelerini uzatmak mesleğimize, meslektaşlarımızın emeğine ve mesleki itibarlarına verilen değerin ölçüsü müdür? Bilmek istiyoruz!

ARTIK KRONİK HALE GELEN BU SORUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN BEYAN SÜRELERİNİN, TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINARAK YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTİYORUZ!

TÜRMOB’LA BİR ARAYA GELEREK TALEPLERİMİZİN BİR AN EVVEL YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ!

ARTIK SABRIMIZ KALMADI!

SESİMİZE KULAK VERİN!

Kim ne kadar kulak verir tabii bilmiyoruz, ama neticede şu sayfayı gören herkes aşağıdaki bağlantıya gidip bir imza verirse belki bir şeyler olur.

SMMM ODALARI PLATFORMU İMZA KAMPANYASI

Bu Yazıyı Paylaşın