altinoz.com.tr

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3167)

04 Kasım 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31294

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3167

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.