tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Benzin, Motorin ve Lpg’de ÖTV Tehlikesi

Zam fırtınası dinmek bilmeden devam ediyor. Devam da edecek. Başka bir yazının konusu ama, bunları zaten yıllar önce burada yazmıştık. Fakirleşmeye devam edeceğiz, öyle ucuz değil ödememiz gereken bedel.

Sıkça duyuyoruz “bu kadar da zam olur mu?” sözünü. Evet olur, çünkü maliyeti direkt ilgilendiren nakliye bedeli, benzin, motorin ve lpgye devamlı zam geldiği için artıyor.

Üstelik ÖTV tehlikesi de kapıda.

ÖTV

Biliyorsunuz kısaca ÖTV olarak bildiğimiz Özel Tüketim Vergisi, 12 Haziran 2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandığından beri hayatımıza musallat oldu.

Ama bu yetmedi. Sonraki uygulayıcıların işin tadını hepten kaçırmaları sonucu hem kapsamı genişledi hem de oranı arttı, böylelikle de hayatımıza tebelleş oldu.

Artık bazı kalemlerde ürünün fiyatı kadar ÖTV ödendiği gibi, bazı ürünlerde de adet, litre, kilogram başına belirlenen miktarlar ödeniyor.

Benzin, motorin ve lpgde ise yaklaşık 3,5 yıldır eşel mobil sistemi uygulandığı için ödenen ÖTV miktarı benzin fiyatının artmaması için feda ediliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEYDİ?

Eşel mobil sistemi şuydu: Akaryakıtta vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesini sağlıyordu. Yani zam yapılıyordu ama, alınan ÖTV miktarı azaltılarak zam tüketiciye yansıtılmıyordu. Devlet bunu neredeyse en önemli vergi kalemi gelirlerinden vazgeçerek yapıyordu.

Bu sistem, 17 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11818 Sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı‘na istinaden uygulandı.

Sistemin uygulanmaya başladığı gün 22 Mayıs 2018’di ve litre başına 95 oktan benzinde 2,1241 TL, 98 oktan benzinde 2,2461 TL, motorinde 1,5679 TL ve kilogram başına lpgde 1,6501 TL ÖTV vardı. Liste aşağıdadır:

otv22052018

BUGÜN DURUM NEDİR?

Bugün ise 20 Kasım 2021 tarihli liste yürürlüktedir ve benzin, motorin ve lpgdeki ÖTV oranı litre ya da kilogram başına 0 (sıfır) TL.dir. Liste aşağıdadır:

otv20112021

YA ÖTV DE EKLENİRSE?

Bugün bir işletmeciden aldığımız yöresel pompa fiyatları şöyle: 95 Oktan Benzin 8,81 TL, motorin 8,86 TL ve lpg 7,41 TL. Eğer gelirlerinden vazgeçen Devlet, eşel mobil sisteme geçtiği gündeki ÖTV gelirlerini yeniden almak ve aynı miktarları uygulamak isterse fiyatların aşağı yukarı ne olacağını aşağıya alt alta yazalım:

95 Oktan Benzin: 10,93 TL

Motorin: 10,43 TL

Lpg: 9,96 TL

Benzin istasyonlarından, panolarındaki fiyat bölümlerinin kaç hane olduğu bilgisi de istendiğine göre?

Demek ki geliyor gelmekte olan.

İşte asıl o zaman bakkaldaki pazardaki fiyatları daha yakından gösterecekler bize.

“Ayık olun” istedim.