altinoz.com.tr

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

29 Şubat 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31054

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2178

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20200229-1-2