Basın Kartı Yönetmeliği

25 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29456

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)tan:

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kişilere verilecek basın kartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TIKLAYINIZ

Bu Yazıyı Paylaşın