altinoz.com.tr

Gündelikçinizin Sigortası

Hemen her yerde olduğu gibi İnebolu’da da evlere gündelikçi gelmesi yaygın bir durum. Önceleri sadece aylık ya da haftalık temizlik işleri için tercih edilen gündelikçiler, şimdilerde neredeyse tam gün mesai ile çocuk bakımı, yemek yapılması ve diğer ev işleri için de tercih edilir oldu. İşin ücret bölümü tarafları ilgilendirmekle birlikte, işin sosyal güvenlik boyutu 1 Nisan 2015 tarihinden bu yana Devlet’i de ilgilendiriyor.

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Yayımlanan bu tebliğ yapılan tüm bu işleri yani temizlik, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, yemek yapımı vb. işleri “ev hizmeti” olarak nitelendiriyor. Tebliğ ev hizmetinde çalışanları “10 gün ve daha fazla çalışan” ve “10 günden az çalışan” olarak iki ayrı gruba ayırıyor ve her ikisi için de farklı hükümler içeriyor. Gün sayısının belirlenmesinde 1 günlük çalışmanın 7,5 saat olduğundan hareketle ay içindeki toplam çalışma saati güne çevriliyor ve toplam gün sayısı belirleniyor.

10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu ünitesine vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmayacaktır.

Bu bildirim dışında izleyen diğer aylarda, işten çıkış dışında herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Bu bildirge ile her ay ödenmesi gereken prim ilgili kişinin T.C. kimlik numarasına tahakkuk ettirilecektir.

Prim oranı neredeyse normal işyerleriyle aynı. Ödenen ücretin % 34,5’i prim olarak ödenecek. İşveren uygun olan teşviklerden de yararlanabilecek.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” (Ek 2) ile yapılır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu ünitesine vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” dışında yapılan bildirimler Kurumca geçerli sayılmayacaktır.

Bu bildirim dışında izleyen diğer aylarda, e-devlet üzerinden ev hizmetinin o ay kaç gün olduğu ile ilgili bildirim gerekiyor. Sizin bildiriminize göre prim tahakkuk ettiriliyor.

Aradaki en büyük fark primde. Ödeyeceğiniz prim sadece % 2.

Yabancı uyruklular 10 günden az çalışan olarak kabul edilmiyor.

İHMAL ETMEYİN

Uygulama yeni olduğu için herkes uzaktan izliyor, ancak iş, herhangi bir şikâyet ya da tespit noktasına geldiğinde katlanmak zorunda kalacağınız rakamlar tahmin ettiğinizden de yüksek. Türkiye genelinde de Kurum bu konuyu yakın takibe almış durumda.

Temizlikçinin sigorta girişi yapılmadığı için 2 asgari ücret yani 2 bin 547 TL, ev işyeri tescili SGK’da yapılmadığı için 1 asgari ücret yani 1.273 TL, sigortalının aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediği her ay için 2 asgari ücret 2 bin 547 TL, bunlara ilave olarak aykırılığın devam ettiği her ay için de 2 asgari ücret yani yine 2 bin 547 TL ceza kesilebilir.

Bunları bir kenara bırakın, cam silmeye çıkan bir gündelikçinin başına gelebilecek bir iş kazasında en büyük güvencenizin o gün o gündelikçiyi sigortalı göstermeniz olduğunu da sakın unutmayın.