Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29993

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulamasında, konsolide likidite karşılama oranı tablosunda yer alan verilerin sunumunda 1/1/2018 tarihine kadar ayın son günü itibarıyla hesaplanan verilerin son 3 aylık basit aritmetik ortalamaları kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2012 28337
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/4/2014 28983
2- 19/8/2015 29450
3- 23/10/2015 29511
4- 20/1/2016 29599
Bu Yazıyı Paylaşın