Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar No: 7222)

1 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29966

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

Karar Sayısı: 7222

Karar Tarihi: 26/01/2017

Kurul Başkanlığının 25.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 25.01.2017 tarih ve 12509071-113-E.1824 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

– Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın