altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

24 Temmuz 2018 Tarihli Resm Gazete

Sayı: 30488

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/2

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli listede gösterildiği şekilde, karşılarında belirtilen bakanlıklarla ilgilendirilmesi, 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK:

EK -1 Liste

LİSTE

KURUM/KURULUŞ MERCİ
1 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı
2 Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı