altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 58)

08 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31093

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 58

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 225 inci maddesinin birinci fıkrasının mevcut (a) bendinden önce gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“g) Merkez ve Enstitüler: Teknoloji merkezleri, iş geliştirme merkezleri, ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık merkezleri, uygulamalı teknik eğitim merkezleri ve enstitülerini,”

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (1) bentleri aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “teknoloji merkezleri ve teknoparkları” ibaresi “teknoloji merkezlerini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) İşletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere teknoloji merkezleri, iş geliştirme merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını ve/veya desteklenmesini sağlamak.”

“f) KOSGEB personelinin özel ihtisas konularında yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı teknik eğitim merkezlerini kurmak.”

“i) Kalkınma plan ve programlan doğrultusunda girişimcilere ve İşletmelere ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, yönderlik, ofis ve ağlara katılım ve benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla iş geliştirme merkezlerini kurdurmak veya kurulmasına destek sağlamak.”

Tamamı için tıklayınız.