Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10333 Merve Safa Kavakçı’nın Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesine Dair 13/5/1999 Tarihli ve 99/12827 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

03 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30113

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10333

Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13/5/1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 12/5/2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10333 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Yürürlükten kaldırılan Karar

MADDE 1- (1) Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13/5/1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 16/5/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın