Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2017/34)

31 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30287

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 21/4/2018 tarihinden itibaren Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile ikinci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının 1/2/2016 tarihinden itibaren, ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının ise 21/4/2018 tarihinden itibaren Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)’ne sahip olması gerekir.”

“(2) 21/4/2018 tarihinden itibaren, ürünlere entegre devirdaim pompalarının Ek-II uyarınca hesaplanan enerji verimliliği endeksi, devirdaim pompasının plakasında ve ürünün teknik belgelerinde şu şekilde belirtilmelidir: ‘EEI ≤ 0,[xx];’.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/9/2011 28063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/12/2012 28508
2- 8/1/2015 29230
3- 29/7/2015 29429
4- 31/12/2015 29579
5- 4/8/2017 30144
Bu Yazıyı Paylaşın