Asgari Ücret 2016

Beklenen asgari ücret yazısını yazıyorum. Yazıyı yazmak için bir müddet beklememin sebebi, yanlış algılanan neler var bunları görmek ve bilhassa asgari ücretin üzerinde ücret veren ve alan işveren ve işçilerin neler düşündüğünü öğrenmekti. Aslında her yıl artırılan asgari ücretin bu yıl % 30 luk bir artışa ulaşması konuyu bu kadar konuşulur yaptı. Yoksa geçmiş yıllarda % 5-10 civarında bir artış yapılıyor ve konu kapanıyordu.

YILLAR İÇİNDE ASGARİ ÜCRET

Son 10 yıldaki brüt asgari ücret ve yıllık artış tablosu brüt rakamlarla aşağıdadır:

Yıllar Asgari ücret Artış%
2005 488,70 TL 10,04
2006 531,00 TL 8,66
2007 585,00 TL 9,93
2008 638,70 TL 19,4
2009 693,00 TL 8,41
2010 760,50 TL 9,42
2011 837,00 TL 9,75
2012 940,50 TL 11,91
2013 1.021,50 TL 8,46
2014 1.134,00 TL 10,59
2015 1.273,50 TL 11,93

Görüldüğü gibi bu miktarda bir artış yakın tarihimizde yok. Yani işçiye böyle bir zam verilmemiş ve işveren böyle bir işçi maliyeti altında bırakılmamış.

ASGARİ ÜCRET GERÇEKTEN 1.300,00 TL. Mİ?

İşte konunun kilitlendiği yer burası. Asgari ücret 1.300,00 TL. değil. Şu anda net asgari ücret 1.177,46 TL. Bunun üzerine iş yerinden aldığınız ve eskiden vergi iadesi olarak adlandırılan asgari geçim indirimini eklediğinizde, ki bu rakam bekâr işçiler için 123,53 TL., toplam rakam 1.300,99 TL. oluyor. Yani 1.300,00 TL. asgari ücretin üzerine ayrıca bir asgari geçim indirimi almayacaksınız. Tablo aşağıdadır:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.647,00 1.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı 230,58 230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99 209,99
Damga Vergisi 12,50 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 469,54
Net Ücret 1.177,46 1.177,46

NET ÜCRETE EKLENECEK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Yukarıdaki “Net Ücret”e eklenecek olan asgari geçim indirimi tablosu da aşağıdadır. Net Ücret+Asgari Geçim İndirimi sizin ay sonunda almanız ya da vermeniz gereken “en az” ücrettir:

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekâr 123,53
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 148,23 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 123,53
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 166,76 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu 142,05
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 185,29 Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu 160,58
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 209,99 Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu 185,29
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 222,35 Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu 197,64

Dolayısıyla alacağınız ücret en az 1.300,99 TL. ile 1.399,81 TL. arasında değişmektedir. Yani 1.300 TL. vereceğim diye düşünen işveren de, 1.300 TL.+asgari geçim indirimi alacağım diye düşünen işçi de yanılgı içindedir. Özetle ele geçecek asgari ücret şu şekildedir:

NET ASGARİ ÜCRET (BEKAR) 1.300,99 TL
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) 1.325,69 TL
NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU) 1.344,22 TL
NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU) 1.362,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU) 1.387,45 TL

ASGARİ ÜCRET 1 YILLIK

2007 yılından bu yana 6 aylık süreler için belirlenen asgari ücret Temmuz aylarında bir ücret artışı yaratıyordu. Ancak bu defa öyle değil. 2016 yılı asgari ücreti 1 yıllık olarak belirlendi. Hatta bırakın artış olmasını yıl sonuna doğru kesilecek gelir vergisinde dilim atlama sebebiyle, iş dünyasındaki tabiriyle “radara yakalanılacak” ve Ekim 2016 ayında net ücrette düşüş bile olacak.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ÜCRET ALANLAR-VERENLER

Diyelim ki 31 Aralık 2015 günü 1.200 TL. ücret alan ve bu ücreti asgari ücretin % 20 fazlası olan işçinin aylık ücreti 01 Ocak 2016 günü ne oldu ya da ne olmalı? Sorunun yasal olarak tek cevabı ücreti en kötü ihtimalle 1.300,99 TL. oldu ve asgari ücret düzeyine indi. Bundan gerisi tamamen işverenle işçi arasındaki anlaşmaya bağlı. Seyyanen bir artış mı yapılacak yoksa yüzdesel bir oranlama mı yapılacak bu taraflara kalmış durumda. Yani asgari ücret % 30 arttı diye otomatikman asgari ücret üstündeki ücretler de % 30 arttı diye bir durum yok.

MALİYET?

Maliyet gerçekten dramatik ve bir sonraki yazının konusu.

Bu Yazıyı Paylaşın