6970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30027

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 6970                                 Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 13 Mart 2012 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile GuernseyHükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017

Bu Yazıyı Paylaşın