Adalet Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller (Karar Sayısı: 9)

03 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30498

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 9

Ekli “Adalet Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

2 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın