altinoz.com.tr

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 39

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 05/04/2016
Sayısı : KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28
İlgili olduğu maddeler :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı