5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 37

Konusu                                      : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme OranıTarihi                                          : 22/07/2015Sayısı                                        : KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi – 26İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Mehmet ATUĞ

Gelir İdaresi Başkan V.

Bu Yazıyı Paylaşın