4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/20)

19 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30396

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’in 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve (f) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N – 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N – 29° 06.075’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6);”

“3) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933′ N -28° 11.815′ E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912′ N -28° 10.805′ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın